کود هیومیک اسید پودری

Humic

یک پیشنهاد آلی

 Humic ترکیبی آلی بر پایه هیومیک با درصد و خلوص فوق العاده و مقدار  قابل ملاحظه ای  پتاسیم است که  به عنوان یک عامل کلاته کننده بسیار قدرتمند عناصر موجود در خاک را به فرم قابل جذب برای گیاه تبدیل کرده و تاثیری چشمگیر در کاهش مصرف کود های شیمایی و در نتیجه کاهش هزینه ها خواهد داشت. استفاده از این محصول توسعه فوق العاده ریشه ، افزایش جوانه زنی، سبزی و شادابی گیاه و عملکرد مطلوب را تضمین می نماید.

 

جهت ثبت سفارش اینجا کلیک کنید

توضیحات

Humic

هیومیک اسید با درصد و خلوص فوق العاده که با مقدار  قابل ملاحظه ای پتاسیم غنی شده و  سبب افزایش چشمگیر رشد و عملکرد حتی در خاک های شور و قلیایی خواهد شد. هیومیک بر خلاف کود های شیمیایی پایداری مطلوبی داشته که ضمن بهبود ساختمان فیزیکی و شیمیایی خاک، حفظ رطوبت، تحریک فعالیت بیولوژیکی، کاهش شوری، افزایش میزان هوموس، کاهش باقیمانده سمومم و جلوگیری از تجمع فلزات سنگین به عنوان یک عامل کلاته کننده قدرتمند، عناصری که قبلا توسط خاکدانه ها تثبیت شده را به فرم قابل جذب تبدیل کرده و نقش پر رنگی در کاهش مصرف سایر کود های کشاورزی ایفا می نماید.

در کلیه محصولات زراعی، باغی و گلخانه ای به شدت توصیه شده و پس از مصرف، شاهد رشد و توسعه فوق العاده ریشه ، افزایش جوانه زنی ، بهبود جذب مواد غذایی، افزایش حاصلخیزی خاک، سبزی و شادابی بیشتر گیاه و مقاومت آن به تنش ها خواهیم بود.

1 کیلوگرمی در هر کارتن 12

تجزیه ضمانت شده

(W/W) C0NTENT

پتاسیم محلول در آب

12.0%

Water soluble potassium oxide(K2O)

هیومیک اسید 70.0%

Humic Acid

 

در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد.
میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است.
هنگام وزش باد شدید و یا دمای بالا محلول پاشی انجام ندهید.
هرگز کود و یا سم را مستقیم وارد مخزن سمپاش نکنید ، ابتدا در ظرف دیگری رقیق کنید.
در باغات میوه مخصوصا درختان هسته دار کود در سطح محدود آزمایش گردد.
توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه هیومیک اسید با کارشناسان شرکت وانیا زیست گستر مشورت نمایید.
در صورت استفاده ناصحیح شرکت وانیا زیست و کارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.