کود کامل 43-5-10

10-5-43

راز کشاورزان موفق

43-5-10 محصولی فوق العاده جهت افزاش حیرت انگیز عملکرد و کیفیت محصول است. این محصول ، به دلیل داشتن بیشترین درصد پتاسیم در بین کود های کامل ان پ کا و حلالیت و جذب بی نظیر، تاثیری به مراتب بیشتر در زودرسی، درشت و خوش رنگ شدن میوه و پر شدن دانه در غلات و حبوبات خواهد داشت.

 

جهت ثبت سفارش محصول اینجا کلیک کنید

جهت ثبت سفارش محصول آنزیم دار اینجا کلیک کنید

جهت ثبت سفارش محصول ایتالیا اینجا کلیک کنید

جهت ثبت سفارش محصول تحت لیسانس ایتالیا اینجا کلیک کنید

جهت ثبت سفارش محصول جوشان اینجا کلیک کنید

توضیحات

10-5-43

پتاسیم برای سنتز و انتقال مواد مغذی در سلول های گیاهی ضروری و در رفع آثار سوء عدم تعادل عناصر غذایی در خاک و گیاه موثر است. پتاسیم علاوه بر تاثیر در افزایش کمی و کیفی محصول، درشت و خوشرنگ شدن میوه، تسریع در دانه بندی و کاهش دوره رسیدگی در ایجاد مقاومت نسبت به کم آبی باعث کاهش خسارت سرمازدگی و افزایش مقاومت به در برابر آفات و بیماری هایی از جمله آتشک و شانکر می گردد. کود پتاس بالا 43-5-10 محصولی با بیشترین درصد پتاسیم در بین کود های ان پ کا است که با حلالیت و جذب حداکثری، کلیه نیاز غذایی گیاه خصوصا پتاسیم را به سرعت تامین نموده و در دوره زایشی گیاه به شدت توصیه می گردد.

کیسه 10 کیلوگرمی

تجزیه ضمانت شده

(W/W)

C0NTENT

نیتروژن کل (N)

10.0%

Total Nitrogen(N)

فسفر قابل استفاده (P2O5)

5.00%

Water soluble phosphorous pentaoxid(P2O5)

پتاسیم محلول در آب (K2O)

43.0%

Water soluble potassium oxide(K2O)

بر محلول  ( B)

0.01%

Water soluble Boron ( B)

آهن محلول ( Fe)

0.1%

Water soluble Iron ( Fe)

منگنز محلول (Mn)

0.02%

Water soluble Manganese(Mn)

روی محلول (Zn)

0.03%

Water soluble Zinc(Zn)

حداقل حلالیت (گرم در لیتر)

300

Minimum solubility (grams per liter)

 هنگام وزش باد شدید یا دمای بالا محلول پاشی انجام ندهید.
 میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است.
 در باغات میوه مخصوصا درختان هسته دار کود در سطح محدود آزمایش گردد.
 هرگز کود یا سم را مستقیم وارد مخزن سمپاش نکنید ، ابتدا در ظرف دیگری رقیق کنید.
 جهت کارآیی بهینه کود پتاس بالا  با کارشناسان شرکت وانیا زیست گستر مشورت نمایید.
 تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.
در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد.
در صورت استفاده نا صحیح شرکت وانیا زیست وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .

Verified by MonsterInsights