کود آهن کلات

Fe EDTA

سبزینگی رعد آسا

 

Fe EDTA محصولی خاص حاوی 13% آهن کلات شده با فرم EDTA به دلیل فرمولاسیون خاص و جذب فوق سریع از سطح برگ علائم کمبود آهن را سریع تر سایر روش های موجود برطرف نموده و افزایش فتو سنتز، سبزینگی و عملکرد را تضمین می نماید.

جهت ثبت سفارش محصول اینجا کلیک کنید

توضیحات

Fe EDTA

آهن از عناصری بسیار ضروری برای گیاه است که علاوه بر تاثیر در بسیاری از فرآیند های متابولیسمی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی، نقش کلیدی در سنتز و بقای کلروفیل دارد و در نتیجه افزایش فتوسنتز، بهبود سبزینگی گیاه و افزایش عملکرد نهایی محصول خواهد شد. از آنجا که جذب آهن در بخش عمده خاک های ایران، به دلایلی همچون قلیایی بودن، میزان بی کربنات موجود در آب، کمبود مواد آلی و … به شدت کاهش می یابد استفاده از فرمول های خاص و مناسب برای محلول پاشی، یکی از راهکار های موثر جهت افزایش جذب این عنصر است. این کود آهن کلات حاوی 13% آهن کلات شده با فرم EDTA  با حلالیت بالا است که به دلیل قابلیت جذب فوق العاده از طریق سطح برگ، تاثیری بسیار سریع در رفع آثار کمبود آهن ، افزایش فتوسنتز و سبزینگی گیاه خواهد داشت.

این محصول در طول دوره رشد برای طیفی وسیعی از گیاهان زراهی و باغی تنها به صورت محلول باشی قابل توصیه است.

جعبه ، فویل ، قوطی 1 کیلوگرمی

تجزیه ضمانت شده

(W/W)

C0NTENT

آهن کلات با EDTA

13.0%

Fe EDTA

در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد.
میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است.
هنگام وزش باد شدید یا دمای بالا محلول پاشی انجام ندهید.
هرگز کود یا سم را مستقیم وارد مخزن سمپاش نکنید ، ابتدا در ظرف دیگری رقیق کنید.
در باغات میوه مخصوصا درختان هسته دار کود در سطح محدود آزمایش گردد.
جهت کارآیی بهینه کود آهن کلات با کارشناسان شرکت وانیا زیست گستر مشورت نمایید.
در صورت استفاده نا صحیح شرکت وانیا زیست وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.