کود نیتروژن مایع

HI MAC NITRO 

معجزه سبز

HI MAC NITRO با 32 درصد نیتروژن در سه فرم اوره، نیترات و آمونیوم نیترات  معجزه ای در رشد و سبزینگی گیاه است که با فراهم ساختن  امکان جذب نیتروژن در مراحل مختلف رشد گیاه ، تاثیری بی نظیر در  رشد برگ و ساقه ، سبزی و شادابی چشمگیر و افزایش بی سابقه  عملکرد خواهد داشت.

 

جهت ثبت سفارش اینجا کلیک کنید

توضیحات

HI MAC NITRO 

نیتروژن مهم ترین و پر مصرف ترین عنصر در دوره رشد رویشی گیاه بوده و به عنوان بخشی از ساختار مولکول کلروفیل در فتوسنتز و سبزینگی گیاه نقش اساسی دارد. به دلیل استفاده از منابع مختلف نیتروژن همچون اوره، نیترات و آمونیوم نیترات که هر کدام در مرحله خاصی از رشد قابل جذب است، نیتروژن این محصول با پایداری حداکثری در خاک، جذب در مراحل مختلف رشد را تضمین نموده و منجر به تحریک رشد برگ و ساقه ،سبزینگی و شادابی فوق العاده و افزایش عملکرد قابل ملاحظه خواهد شد.
این محصول به دلیل داشتن درصد زیاد نیتروژن با خلوص و کیفیت بالا میزان مصرف کود نیتروژن را کاهش داده و به دو صورت محلول پاشی و کود آبیاری قابل استفاده است.

1 لیتری در هر کارتن 12 عدد  – 5 لیتری در هر کارتن 3 گالن

تجزیه ضمانت شده

(W/V)

(W/W)

C0NTENT

نیتروژن کل

32%

25%

Total Nitrogen(N)

فسفر قابل استفاده (P2O5)

1%

0.7%

Water soluble phosphorous pentaoxid(P2O5)

پتاسیم محلول در آب

1%

0.7%

Water soluble potassium oxide(K2O)

 

 

در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد.
میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است.
هنگام وزش باد شدید یا دمای بالا محلول پاشی انجام ندهید.
هرگز کود یا سم را مستقیم وارد مخزن سمپاش نکنید ، ابتدا در ظرف دیگری رقیق کنید.
در باغات میوه مخصوصا درختان هسته دار کود در سطح محدود آزمایش گردد.
توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت وانیا زیست گستر مشورت نمایید.
در صورت استفاده نا صحیح شرکت وانیا زیست وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .