کود فسفیت پتاسیم مایع ( کود سم )

HI PHOSKA
فسفیت، یک اکسیژن کمتر ، سبک تر ، سریع تر

HI PHOSKA حاوی فسفیت پتاسیم، یک کود سم منحصر به فرد است که علاوه بر تامین همزمان و بسیار سریع نیاز گیاه به فسفر و پتاسیم، سبب افزایش گلدهی، زود رسی، درشتی میوه و بهبود اعجاب انگبز رنگ و همچنین تقویت مکانیسم طبیعی دفاعی گیاه و پیشگیری و مقاومت به بیماری های قارچی و باکتریایی می گردد.

جهت ثبت سفارش اینجا کلیک کنید

توضیحات

HI PHOSKA
این محصول ترکیب غلیظ حاوی 33 درصد فسفر و 42 درصد پتاسیم به فرم فسفیت پتاسیم است که و در نتیجه آن تاثیر در افزایش گلدهی، زود رسی، درشتی میوه و بهبود کیفیت محصول ، سیستم دفاعی گیاه را در مقابل پاتوژن های بیماری زا و تنش های محیطی و بیرونی فعال نموده و در کنترل بیماری های همچون سفیدک دروغی، ، بوته میری، پوسیدگی طوقه و ریشه، گموز، شانکر باکتریایی، و پوسیدگی درختان میوه موثر است. جذب و انتقال این ترکیب در گیاه به دلیل وجود مولکول های کوچک فسفیت حدودا پنج برابر سریع تر از ترکیبات حاوی فسفات بوده و به همین دلیل تاثیر آن در مدت بسیار کوتاهی قابل مشاهده خواهد بود.

1 لیتری در هر کارتن 12 عدد

تجزیه ضمانت شده

(W/V)

(W/W)

C0NTENT

فسفر قابل استفاده (P2O5)

33%

22%

Water soluble phosphorous pentaoxid (P2O5)

پتاسیم محلول در آب

42%

28%

Water soluble potassium oxide(K2O)

در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد.
میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است.
هنگام وزش باد شدید یا دمای بالا محلول پاشی انجام ندهید.
هرگز کود یا سم را مستقیم وارد مخزن سمپاش نکنید ، ابتدا در ظرف دیگری رقیق کنید.
فسفیت پتاسیم را در باغات میوه مخصوصا درختان هسته دار کود در سطح محدود آزمایش گردد.
توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت وانیا زیست گستر مشورت نمایید.
در صورت استفاده نا صحیح شرکت وانیا زیست وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .