کود بور مایع (اسپانیا)

MAXI BORE

قهرمان در افزایش محصول

محصول تخصصی با  12 درصد بور قابل جذب است که نقش مهمی در تولید میوه های خوش فرم، خوش طعم و بازار پسند، افزایش درصد پروتئین  و وزن هزار دانه در غلات و حبوبات داشته و به دلیل جذب سریع در کمترین زمان ممکن از عوارض کمبود بور، همچون ریزش گل و میوه، توقف رشد جوانه نتهایی، تلخ و چوب پنبه ای شدن بافت میوه و ترک خوردگی پوسته، پوسیدگی و بدشکلی غده و…  جلوگیری می نماید.

 

جهت ثبت سفارش اینجا کلیک کنید

توضیحات

MAXI BORE

عنصر بور یکی از عناصر کم مصرف اما بسیار ضروری در فعالیت های حیاتی گیاه است که در گلدهی مناسب، جوانه زنی، رشد لوله گرده، تشکیل دانه و افزایش درصد تبدیل گل به میوه بسیار موثر بوده و به دلیل نقشی که در تقسیم و رشد سلولی دارد سبب رشد ساقه، توسعه ریشه، تشکیل جوانه های برگ و گل و ترمیم بافت آوندی در گیاهان آسیب دیده می گردد. کود بور مایع محصول منحصر به فرد با وجود درصد مناسبی از این عنصر، با رفع سریع نیاز گیاه از ریزش گل و میوه، توقف رشد جوانه نتهایی، تلخ و چوب پنبه ای شدن بافت میوه و ترک خوردگی پوسته، پوسیدگی و بدشکلی غده و…  جلوگیری نموده با افزایش متابولیسم قند و کربوهیدرات در گیاه نقش مهمی در تولید میوه های خوش فرم، خوش طعم و بازار پسند داشته و درصد پروتئین  و وزن هزار دانه در غلات و حبوبات را می افزاید. به دلیل کند بودن تحرک این عنصر در گیاه استفاده از آن به صورت محلول پاشی توصیه می گردد.

1 لیتری در هر کارتن 12 عدد

تجزیه ضمانت شده

(W/V)

(W/W)

C0NTENT

بور محلول در آب (B)

15%

12%

Water Soluble Boron(B)

در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد.
میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است.
هنگام وزش باد شدید یا دمای بالا محلول پاشی انجام ندهید.
هرگز کود یا سم را مستقیم وارد مخزن سمپاش نکنید ، ابتدا در ظرف دیگری رقیق کنید.
در باغات میوه مخصوصا درختان هسته دار کود در سطح محدود آزمایش گردد.
جهت کارآیی بهینه کود بور مایع با کارشناسان شرکت وانیا زیست گستر مشورت نمایید.
در صورت استفاده نا صحیح شرکت وانیا زیست وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.