کود میکرو

MICRO 4 MIX

چهار عنصر شگفتی ساز در کیفیت محصول

 

MICRO 4 MIX ترکیبی شگفتی ساز از چهار عنصر آهن ، روی، منگنز و مس است که به دلیل نقشی که این عناصر در فتوسنتز، ساقه دهی، گلدهی، میوه دهی، رنگ پذیری میوه، متابولیسم قند میوه و تولید پروتئین در دانه و دارند در مجموع سبب افزایش قابل ملاحظه عملکرد و بهبود کیفیت در کلیه محصولات زراعی و باغی خواهد شد.

 

جهت ثبت سفارش محصول اینجا کلیک کنید

توضیحات

MICRO 4 MIX

کود میکرو ترکیبی بی نظیر از چهار عنصر آهن ، روی، منگنز و مس است که با رفع نیاز گیاه به این عناصر به طور کلی در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت تمامی محصولات زراعی و باغی موثر است. آهن و مس از عناصر مهم در سبزینگی، فتوسنتز و تامین انرژی گیاه بوده و علاوه بر آن کاربرد مس در رنگ پذیر میوه و تشکیل میوه های خوش فرم بسیار موثر است. روی نیز تاثیر چشمگیری  در افرایش گلدهی و میوه دهی، جلوگیری از ریزش گل و میوه، بهبود کیفیت و طعم محصول و افزایش عملکرد در زمان ساقه دهی داشته و منگنز نقش کلیدی در افزایش درصد پروتئین دانه و متابولیسم قند و بهبود کیفیت میوه های شیرین دارد.

کاربرد این محصول در طول فصل رشد برای کلیه محصولات زراعی و باغی قابل توصیه بوده و همچنین مکمل مناسبی جهت استفاده در کنار فروت ست خواهد بود.

 

جعبه ، فویل ، قوطی 1 کیلوگرمی

تجزیه ضمانت شده

(W/W)

C0NTENT

آهن محلول (Fe)

6.00%

Water soluble Iron ( Fe)

آهن کلات با EDTA

4.00%

Iron Manganese Carboxylic Acid Chelate

روی محلول (Zn)

3.00%

Water soluble Zinc(Zn)

روی کلات با کربوکسیلیک اسید (Zn)

3.00%

Zinc Carboxylic Acid Chelate

منگنز محلول (Mn)

3.00%

Water soluble Manganese(Mn)

منگنز کلات با کربوکسیلیک اسید (Mn)

3.00%

Manganese Carboxylic Acid Chelate

مس محلول (Cu)

2.00%

Water soluble Cupper (Cu)

مس کلات با کربوکسیلیک اسید(Cu)

2.00%

Copper Carboxylic Acid Chelate

در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد.
میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است.
هنگام وزش باد شدید یا دمای بالا محلول پاشی انجام ندهید.
هرگز کود یا سم را مستقیم وارد مخزن سمپاش نکنید ، ابتدا در ظرف دیگری رقیق کنید.
در باغات میوه مخصوصا درختان هسته دار کود در سطح محدود آزمایش گردد.
جهت کارآیی بهینه کود میکرو با کارشناسان شرکت وانیا زیست گستر مشورت نمایید.
در صورت استفاده نا صحیح شرکت وانیا زیست وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.