کود کلبور مایع ( کلسیم بور )

Pro CA B

همنشینی دو عنصر شگفت انگیز

Pro CA B  امولسیونی بی نظیر از عناصر کلسیم، بور و نیتروژن است که با جذب بیشتر کلسیم به دلیل همراهی بور در افزایش جوانه ها، جلوگیری از ریزش گل و میوه، کاهش ترک و لکه در میوه، خوش فرمی و بازار پسندی محصول و تاخیر در فرایند پژمردگی وافزایش ماندگاری محصول پس از برداشت تاثیری حیرت انگیز خواهد داشت.

جهت ثبت سفارش اینجا کلیک کنید

توضیحات

Pro CA B

کود کلبور ترکیب بسیار غلیظ از عناصر کلسیم ، بور و نیتروژن است که به دلیل دارا بودن 15 درصد کلسیم سبب افزایش کیفیت محصول، سفتی بیشتر میوه ها، بالابردن درصد قند و نشاسته در محصول، بهود خاصیت انبار داری ، مقاومت به تنش ها شده و در پیشگیری از ریزش و گل و میوه ، افزایش دوام گل و کاهش ترک و لکه در میوه موثر است. از آنجا که کلسیم در بافت گیاه به کندی حرکت می کند لذا وجود درصد قابل قبولی از عنصر بور در این محصول، علاوه بر القای گرده افشانی، افزایش گل و ایجاد میوه های خوش فرم تر با بازار پسندی بیشتر ، در افزایش جذب انتقال کلسیم در اندام های گیاهی موثر بوده و کارایی مصرف کلسیم دوچندان می سازد. استفاده از این کود در میوه ها از زمان تشکیل میوه تا یک هفته قبل از برداشت و در سبزیجات طی دوره رشد ، تاثیر قابل ملاحظه ای در بازارپسندی محصول و حفظ کیفیت پس از برداشت خواهد داشت.

1 لیتری در هر کارتن 12 عدد

تجزیه ضمانت شده

(W/V)

(W/W)

C0NTENT

نیتروژن کل

8%

6.5%

Total Nitrogen

اکسید کلسیم محلول در آب (CaO)

15%

12.5%

Water Soluble Calccium Oxid (CaO)

کلسیم محلول (Ca)

11%

8%

Water Soluble Calccium (Ca)

بور محلول در آب (B)

0.25%

0.19%

Water Soluble Boron(B)

در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد.
میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است.
هنگام وزش باد شدید یا دمای بالا محلول پاشی انجام ندهید.
هرگز کود یا سم را مستقیم وارد مخزن سمپاش نکنید ، ابتدا در ظرف دیگری رقیق کنید.
در باغات میوه مخصوصا درختان هسته دار کود در سطح محدود آزمایش گردد.
جهت کارآیی بهینه کود کلبور با کارشناسان شرکت وانیا زیست گستر مشورت نمایید.
در صورت استفاده نا صحیح شرکت وانیا زیست وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.