15 ژوئن 2021
 • بیماری و علائم کمبود در انگور
 • بیماری و علائم کمبود در .سیب
 • بیماری و علائم کمبود در انار
 • بیماری و علائم کمبود در پسته
 • بیماری و علائم کمبود در توت فرنگی
 • بیماری و علائم کمبود در سیب زمینی
 • بیماری و علائم کمبود در گندم
 • بیماری و علائم کمبود در هندوانه
 • بیماری و علائم کمبود در مرکبات
 • بیماری و علائم کمبود در محصولات جالیزی
 • بیماری و علائم کمبود در گوجه فرنگی
 • بیماری و علائم کمبود در گیلاس
 • بیماری و علائم کمبود در گردو
 • بیماری و علائم کمبود در ذرت
 • بیماری و علائم کمبود در زعفران
 • بیماری و علائم کمبود در کیوی
 • بیماری و علائم کمبود در انجیر
 • بیماری و علائم کمبود در خیار

راهنمای شناسایی بیماری گیاه

گیاهان در هر مرحله از رشد نیاز های محیطی و تغذیه ای متفاوتی داشته که تنها در صورت تامین آن، امکان دستیابی به رشد مطلوب و عملکرد حداکثری وجود خواهد داشت. برای آگاهی از این نیاز ها لازم است نسبت به چرخه رشد گیاه آگاهی کافی داشته و علائمی که در ظاهر آن در اثر عواملی همچون تنش های زیستی و محیطی یا کمبود عناصر غذایی بروز می نماید را بهتر بشناسیم.

15 مه 2021
 • ملخ دریایی
 • آبدزدک وانیا زیست
 • بید سیب زمینی
 • زنجرک سیب زمینی
 • سپردار قرمز مرکبات
  سپردار قرمز مرکبات

راهنمای شناسایی حشرات

حشرات و آفات گیاهی، یکی از مهترین مشکلات کشاورزان است که هر ساله بخش بزرگی از محصولات کشاورزی را از بین می برد. متاسفانه اقدام دیر هنگام برای مبارزه با آفات نه تنها در کاهش خسارت موثر نبوده بلکه هزینه هنگفتی به کشاورز تحمیل می نماید

Verified by MonsterInsights