کود اسید آمینه

SHAWER BIO JET

سپری محکم در برابر تنش ها

SHAWER BIO JET محصولی ویژه بر پایه آمینو اسیدهای آزاد است که از گیاه در برابر تنش ها محافظت کرده و آسیب های ناشی از مصرف سموم را جبران می نماید. میزان بالای آمینو اسید شاور بیوجت گیاهان ضعیف را احیا نموده و با تسریع فعالیت های آنزیمی به طور چشمگیری در افزایش راندمان تغذیه ای، رشد اندام های گیاهی، افزایش عملکرد، بهبود کیفیت محصول و… موثر است.

 

جهت ثبت سفارش کود اسید آمینه اینجا کلیک کنید

توضیحات

SHAWER BIO JET

ترکیب استثنایی آمینواسید با منشاء گیاهی

مکمل ، محرک

اسید آمینه در ساختار آنزیم ها نقش دارند، بخش عمده ای از فعالیت های زیستی گیاه از جمله فتوسنتز، گل آوری، تولید محصول و…  در گرو وجود آنهاست.  البته تولید این اسیدهای آمینه توسط گیاه فرآیندی بسیار انرژی‌بر بوده و به‌ خصوص در شرایط نامطلوب محیطی به کندی انجام می شود.  بیوجت شاور بر پایه آمینو اسید های آزاد تولید شده که در تسریع فعالیت های آنزیمی نقش داشته و به طور چشمگیری در افزایش راندمان تغذیه ای، رشد اندام های گیاهی، افزایش عملکرد، بهبود کیفیت محصول موثر است. همچنین اسید های آمینه موجود در آن به واسطه  همراهی با پتاسیم به عنوان یک ضد تنش در برابر خشکی، سرما و گرما و آسیب های ناشی از مصرف سموم جلوگیری می نماید.

ساختار این کود اسید آمینه بر پایه عصاره گیاه است لذا به راحتی گیاه قادر به جذب آن خواهد بود. شاور اگروجت برای طیف گسترده‌ای از محصولات  زراعی، باغی، زینتی، صیفی، جالیزی و گلخانه‌ای کاربری دارد.

1 لیتری در هر کارتن 12 عدد

 هنگام وزش باد شدید یا دمای بالا محلول پاشی انجام ندهید.
 میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است.
 کود یا سم را مستقیم وارد مخزن سمپاش نکنید، ابتدا در ظرفی رقیق کنید.
 حاوی 8.6% کلر است و در گیاهان حساس به کلر و شوری توصیه نمی شود.
 در باغات میوه مخصوصا درختان هسته دار کود در سطح محدود آزمایش گردد.
  جهت کارآیی بهینه کود اسید آمینه با کارشناسان شرکت وانیا زیست گستر مشورت نمایید.
 تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.
در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد.
در صورت استفاده نا صحیح شرکت وانیا زیست وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند.

Verified by MonsterInsights