کود کلبور

SHAWER CALBOXY MIC

حرکت رعدآسای کلسیم در اندام گیاه

SHAWER CALBOXY MIC ترکیب بی نظیر با جذب بسیار بالای کلسیم به دلیل همراهی بور و کلات استثنایی کربوکسیلیک اسید سبب افزایش سرعت حرکت عنصر در گیاه می‌شود. شاور کلبوکسی میک شاهکار برند شاور در افزایش جوانه ها، جلوگیری از ریزش گل و میوه، کاهش ترک و لکه، خوش فرمی و بازار پسندی محصول و تاخیر در فرایند پژمردگی و ماندگاری در انبار تاثیری حیرت انگیز دارد.

 

فروش انواع کود کشاورزی اینجا کلیک کنید

توضیحات

SHAWER CALBOXY MIC

رشد تا انتهای اشباع نور

کلبور کود پودری بی نظیر و انحصاری با جذب بسیار بالای کلسیم به دلیل همراهی بور و کلات استثنایی کربوکسیلیک اسید سبب افزایش سرعت حرکت عنصر در گیاه می‌شود.  این کود در افزایش جوانه ها، جلوگیری از ریزش گل و میوه، کاهش ترک و لکه، خوش فرمی و بازار پسندی محصول و تاخیر در فرایند پژمردگی و ماندگاری در انبار تاثیری حیرت انگیز دارد. کلبوکسی میک شاور یکی از متفاوت ترین کالاهای برند شاور است که رکورد دار بیشتر میزان کلسیم کلات شده می باشد. کربوکسیلیک موجود در این محصول پس از انتقال عناصر، ضمن بهبود میکرواورگانیسم های مفید خاک، جذب گیاه شده و میزان کربن را افزایش می دهد. بور در این کود بر دیواره سلول لانه گزینی کرده و کلسیم را وادار به حرکت از سرشاخه ها به سمت میوه می کند.

0.75 و 1 کیلوگرمی در هر کارتن 12 عدد

 هنگام وزش باد شدید یا دمای بالا محلول پاشی انجام ندهید.
 میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است.
 کود یا سم را مستقیم وارد مخزن سمپاش نکنید، ابتدا در ظرفی رقیق کنید.
 در باغات میوه مخصوصا درختان هسته دار کود در سطح محدود آزمایش گردد.
 جهت کارآیی بهینه کود کلبور با کارشناسان شرکت وانیا زیست گستر مشورت نمایید.
 تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست
در صورت الزام به ا.ختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد.
در صورت استفاده نادرست شرکت وانیا زیست وکارخانه های تولید کننده برند شاور مسئولیتی را نمی پذیرند .

Verified by MonsterInsights