کود ریشه زا

SHAWER ROOTA JET

نفوذ به  دژ خاک با ریشه های قوی

SHAWER ROOTA JET  یک کود ریشه زا القاء کننده فیزیولوژیکی است که در نتیجه برآینده عناصر خاص با فرمول انحصاری به توان ترکیبات آلی تولید شده تا افزایش تراکم و طول ریشه گیاه حتی در شرایط تنش را تضمین نماید نتیجه مثبت شاور روتا جت برای شکاف خاک توسط ریشه نهال، هنگام انتقال نشاء به زمین اصلی و پرکردن ریشه چه های نشاء در سینی کشت به واسطه آزمایش‌های متعدد مستند اثبات شده و حتی توانسته تاییدیه تست ترمیم ریشه در شرایط خاک آلوده به نماتد را دریافت کند

 

جهت ثبت سفارش کود ریشه اینجا کلیک کنید

توضیحات

SHAWER ROOTA JET

ریشه‌های طویل و پرتراکم پیش نیاز ساخت استحکامات تنومند

فوق غنی ، فوق محرک

کود ریشه زا یک القاء کننده فیزیولوژیکی است که در نتیجه برآینده عناصر خاص با فرمول انحصاری به توان ترکیبات آلی تولید شده تا افزایش تراکم و طول ریشه گیاه حتی در شرایط تنش را تضمین نماید نتیجه مثبت شاور روتا جت برای شکاف خاک توسط ریشه نهال، هنگام انتقال نشاء به زمین اصلی و پرکردن ریشه چه های نشاء در سینی کشت به واسطه آزمایش‌های متعدد مستند اثبات شده و حتی توانسته تاییدیه تست ترمیم ریشه در شرایط خاک آلوده به نماتد را دریافت کند. این محصول دارای پیش ماده ترییپتوفان و هورمون اکسین بوده و با تاثیر مستقیم بر مریستم ریشه سبب تولید انبوه ریشه می‌شود. فولویک، مواد آلی و عناصر  قدرتمند موجود در این ترکیب ضمن انجام وظیفه اصلی به عنوان قوی ترین امولسیون ریشه زا سبب کلات شدن عناصر محصور در خاکدانه شده و نیاز غذایی گیاه را تا حد بالایی تامین می‌کند.

1 لیتری در هر کارتن 12 عدد

 هنگام وزش باد شدید یا دمای بالا محلول پاشی انجام ندهید.
 میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است.
 کود یا سم را مستقیم وارد مخزن سمپاش نکنید، ابتدا در ظرفی رقیق کنید.
 در باغات میوه مخصوصا درختان هسته دار کود در سطح محدود آزمایش گردد.
  جهت کارآیی بهینه کود ریشه زا با کارشناسان شرکت وانیا زیست گستر مشورت نمایید.
 تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.
در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد.
در صورت استفاده نا صحیح شرکت وانیا زیست وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند.

Verified by MonsterInsights