درخت انار

انار بومی ايران است. در تمام استانهای كشور، ارقام متفاوتی از انار بصورت اهلی، وحشی و يا زينتی ، آبي يا ديم  مي شود. متأسفانه خشكسالی و كاهش كمی و كيفی آبهاي زيرزمينی باعث کاهش انار ایران شده است. تنش های اقليمی مانند سرمازدگی و آفتاب سوختگی و خسارت آفات و امراض انارستانهای کشور را تهديد می کند.

خاک مناسب انار

ویژگی با ارزش درخت انار، انعطاف پذیری آن نسبت به انواع خاكها و تحمل كم آبی و شوری آب و خاك می باشد. انار را می توان در انواع خاك ها از شنی تا رسی و حتی اراضی شور كشت كرد. درخت انار برای رشد مطلوب، به خاكی با زهكشی خوب و بافت متوسط رسی احتیاج دارد. خاكهای با بافت شنی رسی مناسب ترین خاك براي توليد انار می باشند.  بافت لوم و هدايت الكتريكی کمتر از 2 دسی زیمنس بر متر حد مطلوب براي خاك باغ انار می باشد. ريشه ي درخت انار تا عمق 1.5 متر زمين نفوذ مي كند.  و قدرت ريشه زايي آنها بالاست ولي حداكثر ريشه ها در عمق 50-20 سانتی متری قرار دارند. شخم سالانه و مصرف كودهاي دامي در بهبود شرايط فيزيكي، تهويه بهتر خاك، گسترش ريشه و افزايش كمي و كيفي ميوه بسيار مؤثر است.

درخت انار وانیا زیست

آبیاری انار

آب از جمله عوامل مؤثر در تولید اقتصادی انار محسوب می گردد. هرچند درخت انار به شرایط كم آبی مقاوم است.  شواهد نشان می دهد، باغ هایی كه چند سال آبیاری نشده اند، بعد از آبیاری، مجدداً شروع به رشد نموده و پاجوش های زیادی تولید می كنند. آبهای با هدایت الكتریكی 2 دسی زیمنس بر متر برای انار بسیار مناسب است.  اما تحت شرایط خاص از جمله در اختیار داشتن آب كافی، مناسب بودن بافت و عمق خاك و داشتن زهكش، می توان با مدیریت خوب، از آبهای با هدایت الكتریكی تا 5 دس یزیمنس بر متر نیز استفاده نمود. شوری بالاتر باعث افت شدید كمی و كیفی محصول و افزایش حساسیت درخت در مقابل استرس های محیطی می گردد. میزان آب مورد نیاز انار حدود 11000 متر تا26000  متر مكعب و در روش آبیاری قطر های 7500 تا 13000 متر مكعب درهكتار متغیر است. سیستم قطره ای بهترین گزینه برای آبیاری است.

آب و هوای مناسب انار

درخت انار میوه ای است گرمسیری تا نیمه گرمسیری كه در نواحی ساحلی و مرطوب به صورت درخت همیشه سبز می باشد.  انار در نواحی خشك با زمستانهای سخت درخت خزان دار است.  درخت انار بطور طبیعی در دامنه وسیعی از شرایط آب و هوایی رشد می كند و به انواع خاكها سازگاری نشان می دهد.  گسترش سراسری درختان انار در كشور، به جز استان همدان، گواه بر این ادعاست. اما بیشترین سطح زیر كشت و تولید اقتصادی انار متعلق به مناطق حاشیه ی كویر، با تابستان های گرم وخشك می باشد. درخت انار به سرما حساس است و از سرماهای پایین تر از 15- درجه سانتیگراد در زمستان به شدت خسارت می بیند، به طوریكه اناركاران مجبور به كف بر كردن درختان انار می شوند.  درختان مسن و انارهای شیرین به سرما حساستر هستند.  سرمای بهاره هم موجب ازبین رفتن گل، برگ و سرشاخه های جوان انار می گردد.  گرماهای شدید )بالاتر از 40 درجه سانتیگراد( نیز باعث خسارت به میوه و درخت انار می شود.  به منظور كاهش اثرات شرایط نامساعد محیطی، از جمله سرما، گرما و نور شدید، در مناطق حاشیه كویر می توان با انتخاب ارقام مقاوم و نیز رعایت پاره ای از مسائل زراعی از جمله انتخاب صحیح محل احداث باغ، هرس مناسب، جهت درست كاشت و مدیریت منطقی علفهای هرز، میزان خسارت را تقلیل داد.  شیب های شمالی و كاشت انار در دامنه ارتفاعات هم خطر سرما را كم می كند. برعكس كاشت درخت در نوك تپه ها و یا قعر دره ها و همچنین كاشت درخت در شیب های رو به جنوب خطر سرما و یخ زدگی را افزایش می دهد.

انار و علائم کمبود عناصر

جدا سازی وانیا زیست گستر

کمبود روی در انار

رشد برگ های متوقف شده و برگها ریز و رنگ زرد در غالب شده و روزت باقی می مانند ، همچنین فاصله میانگره در ساقه کم می شود و نشانه هایی از کلروز به چشم میخورد.کمبود روی در انار

 

روی از کلروز و ریزش برگ انار جلوگیری می کند.

روی مقاومت انار در برابر سرما و یخبندان را افزایش می دهد.

روی انار افزایش رشد جوانه ها و افزایش گلدهی در سیب می شود.

روی کیفیت بافت پوست انار را افزایش می دهد.

کمبود روی در خاک های قلیایی ، خاک هایی که فسفر زیادی دارند و هوای سرد بیشتر نمایان می شود

کمبود منگنز در سیب

رشد برگ های جوان را متوقف شده و نکروز و لکه های سبز کم رنگ متمایل به زرد بین رگبرگ مشاهده می شود (لکه های موزاییکی) که در نهایت سوختگی کلروز بین رگبرگی مشاهده می شود

کمبود منگنز در انار

منگنز ساقه های درخت انار را قوی تر می کند.

منگنز سبب شیرین تر شدن انار و افزایش بازار پسندی می گردد.

 

کمبود در خاک های شنی و سست و قلیایی و سرد بیشتر نمایان می شود.

 

کمبود بور در انار

جوانه های انتهایی از بین می روند . برگهای جوا چروکیده شده سپس از لبه ها شروع به سوختگی می کنند . میوه های کوچک ، بد شکل شده ولکه های آب که به مرور قهوه ای و چوب پنبه ای میشوند شکل می گیرد . علایم را می توان با کمبود کلسیم اشتباه گرفت اما کلسیم کمی قبل از برداشت یا در انبار ظاهر می شود.

کمبود بور در انار

بور رشد جوانه را بهبود می بخشد.

بور گلدهی را تنظیم می کند.

بور تلفات میوه را کاهش می دهد.

بور سال آوری را کنترل می کند.

کمبود بور در خاک های شنی ، قلیایی ،  نیتروژن و کلسیم زیاد  نمایان می شود

 

کمبود آهن در انار

علایم کمبود آهن عموما بر روی برگ های جوانتر ظاهر می شوند ، کلروز یا رنگ پریدگی بین رگبرگ ها ایجاد شده و بین رگبرگ از سبز به سمت زرد تغییر رنگ می دهند و این در حالی است که رگبرگ ها رنگ خود را حفظ کرده اند . در موارد شدید تر لکه ای نکرور شده در حاشیه برگ و علایم کمبود در برگ های مسن هم دیده می شوند . کمبود آهن را می توان با کمبود منیزیم نیز اشتباه گرفت ولی برخلاف آهن ، منیزیم در برگ های مسن دارای علایم است.

کمبود آهن در انار

آهن باعث رشد و تامین انرژی گیاه می شود.

آهن کیفیت میوه را افزایش می دهد.

آهن چرخه فتوسنتز را تکمیل می کند.

کمبود آهن در خاکهای قلیایی و آهکی و خاکهای اشباع از آب ، مس یا روی نمایان می شود

کمبود گوگرد در انار

رشد برگ کاهش یافته برگ ها کلروتیک یا سبز کمرنگ می شوند . ممکن است لکهای نکروز یا سوختگی حاشیه برگ مشاهده شود این علائم در برگهای جوانتر مشاهده می شود . ممکن است این علایم با کمبود نیتروژن اشتباه شود اما بر خلاف کمبود گوگرد ، کمبود نیتروژن در برگ ها مسن شروع می شود.

کمبود گوگرد در انار

 

گوگرد سبب تولید شاخه های جدید می شود.

گوگرد باعث افزایش تعداد و اندازه میوه ها  می شود.

گوگرد متوسط عملکرد را بهبود می بخشد.

کمبود گوگرد در خاک های اسیدی ، سبک شنی ، اشباع شده با تهویه کم نمایان می شود.

کمبود منیزیم در انار

علایم ابتدا در برگ های مسن ظاهر شده کلروز بین رگبرگی که تبدل به نکروز می شود . ممکن است این علایم با کمبود پتاسیم اشتباه شود اما پتاسیم از حاشیه برگ شروع می شود.

کمبود منیزیم در انار

مینزیم باعث رویش شاخه های قوی و جوان می گردد.

منیزیم باعث افزایش تعداد میوه می شود.

منیزیم سایز میوه را بهبود می بخشد.

کمبود منیزیم در خاکهای شنی ، اسیدی ، پتاسیم بالا و مرطوب و سرد نمایان می شود.

کمبود کلسیم در انار

کمبود کلسیم باعث ایجاد لکه های فرو رفته در سطح میوه شده که مشابه کمبود بور است اما در انتهای فصل رشد و یا در انبار روی می دهد . این لکه ها داخل میوه نیز مشاهده می شود.

کمبود کلسیم در انار

کلسیم انار افزایش سایز میوه می گردد.

کلسیم رنک میوه را بهبود می بخشد.

کلسیم باعث سفتی میوه می شود.

کلسیم آسیب میوه را به حداقل می رساند.

کمبود کلسیم در خاک های اسیدی ، شنی سبک ، غنی از سدیم و آلومینیوم و میوه های درشت و محتوای زیاد نیتروژن و پتاسیم نمایان می شود

کمبود پتاسیم در انار

کمبود پتاسیم در برگ های قدیمی مشاهده می شود ، برگ های قدیمی به رنگ سبز آبی و لبه های سوخته (قهوه ای و خاکستری ) مشاهده می شود و این نکروز از حاشیه تا مرکز برگ پیشروی می کند . آسیب یخ زدگی و حشکسالی مشابه کمبود پتاسیم است.

پتاسیم باعث رشد گیاه سالم شده.

پتاسیم تحمل به سرما را افزایش می دهد.

پتاسیم تعداد گل ها را افزایش و رنگ میوه را بهبود می بخشید.

پتاسیم زودرسی رو افزایش داده و عطر میوه را زیاد می کند.

کمبود پتاسیم در خاک های اسیدی ، شنی سبک ، بارندگی و آبشویی زیاد ، سنگین یا منیزیم بالا نمایان می شود.

انار و بیماری ها و آفات شایع آن

جدا سازی وانیا زیست گستر

Verified by MonsterInsights