کود کامل ماکرو 20-20-20

20-20-20

تامین هم زمان همه عناصر

20-20-20  محصولی پر طرفدار و پر کاربرد در تمام طول فصل رشد. سه بیست برای تامین همزمان سه عنصر اصلی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و غنی شده با ریز مغذی ها به فرم کلات EDTA است که با حلالیت بی نظیرو جذب فوق العاده به عنوان یک کود عمومی برای کلیه  گیاهان زراعی و باغی قابل استفاده بوده و عملکرد محصول در انتهای فصل را تضمین می نماید .

 

جهت ثبت سفارش محصول اینجا کلیک کنید

جهت ثبت سفارش محصول آنزیم دار اینجا کلیک کنید

جهت ثبت سفارش محصول ایتالیا اینجا کلیک کنید

جهت ثبت سفارش محصول تحت لیسانس ایتالیا اینجا کلیک کنید

جهت ثبت سفارش محصول جوشان اینجا کلیک کنید

توضیحات

20-20-20
سه بیست حاوی سه عنصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم است که به عنوان اصلی ترین نیاز گیاه شناخته شده و مهم ترین نقش در رشد عملکرد را خواهند داشت. نیتروژن مهم ترین عامل رشد و سبزینگی گیاه بوده و فسفر به عنوان بخشی از مولکول ATP در انتقال انرژی و به واسطه آن در تمام فعالیت های متابولیکی گیاه از جوانه زنی تا رسیدگی نقش کلیدی دارد. پتاسیم نیز نقش اصلی در رسیدگی و بلوغ محصول را ایفا می کند. ترکیب این سه عنصر با نسبت مساوی در این کود علاوه بر رفع همزمان نیاز گیاه به این عناصر، نقش مؤثری در برقراری موازنه عناصر در خاک و گیاه داشته وبه عنوان یک کود عمومی برای کلیه محصولات زراعی و باغی در تمام طول فصل رشد قابل استفاده است .

کیسه 10 کیلوگرمی

تجزیه ضمانت شده

(W/W)

C0NTENT

نیتروژن کل (N)

20.0%

Total Nitrogen(N)

فسفر قابل استفاده (P2O5)

20.0%

Water soluble phosphorous pentaoxid(P2O5)

پتاسیم محلول در آب (K2O)

20.0%

Water soluble potassium oxide(K2O)

بر محلول  ( B)

0.01%

Water soluble Boron ( B)

آهن محلول ( Fe)

0.1%

Water soluble Iron ( Fe)

منگنز محلول (Mn)

0.02%

Water soluble Manganese(Mn)

روی محلول (Zn)

0.03%

Water soluble Zinc(Zn)

حداقل حلالیت (گرم در لیتر)

300

Minimum solubility (grams per liter)

در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد.
میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است.
هنگام وزش باد شدید یا دمای بالا محلول پاشی انجام ندهید.
هرگز کود یا سم را مستقیم وارد مخزن سمپاش نکنید ، ابتدا در ظرف دیگری رقیق کنید.
در باغات میوه مخصوصا درختان هسته دار کود در سطح محدود آزمایش گردد.
جهت کارآیی بهینه کود سه بیست با کارشناسان شرکت وانیا زیست گستر مشورت نمایید.
در صورت استفاده نا صحیح شرکت وانیا زیست وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.