کود 20-20-20 جوشان

 SHAWER STARC MAC

رژه عناصر ماکرو در تمام دوران رشد

کود تخصصی جهت رشد با حلالیتی فراتر از انتظار به فرم جوشان پتاسیم که سبب رنگ پذیری شگفت انگیز محصول و افزایش سایز و درصد بریکس می گردد. پتاسیم عنصری ضروری در گیاه است که رابطه موثری بر شاخص سطح برگ، سایز میوه ، رشد گیاه و مقاومت در برابر تنش های محیطی دارد.

 

جهت ثبت سفارش اینجا کلیک کنید

توضیحات

SHAWER STARC MAC

پاسخی کوبنده به تمام خواسته های گیاه

یک کود 20-20-20 کامل غنی شده با عناصر ریز مغذی می باشد و به علت خلوص بالا به صورت محلول پاش و آبیاری استفاده می گردد . سری کودهای استارک مک با حلالیت فوق العاده به دو حالت ساده و جوشان در آب، عاری از فلزات سنگین و عناصر مضر می باشند که برای خاک های شورانتخاب مناسبی است. عناصر ریزمغذی به کار گرفته شده از با کیفیت ترین مواد اولیه به فرم کلات EDTA می باشد که جذب سریع و اثربخشی فوق العاده ای را تضمین می نماید. شاور استارک به فرم جوشان با حلالیت فوق تصور باعث افزایش خصوصیات بیولوژیکی ، فیزیکی ، شیمیایی خاک و توسعه سیستم ریشه ای می گردد و برای افزایش فتوسنتز موثر می باشد. استفاده در زمان رشد رویشی گیاه بسیارمطلوب است.

0.75 و 1 کیلوگرمی  هر کارتن 12 عدد

در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد.
میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است.
هنگام وزش باد شدید یا دمای بالا محلول پاشی انجام ندهید.
کود یا سم را مستقیم وارد مخزن سمپاش نکنید، ابتدا در ظرفی رقیق کنید.
در باغات میوه مخصوصا درختان هسته دار کود در سطح محدود آزمایش گردد.
  جهت کارآیی بهینه کود 20-20-20 با کارشناسان شرکت وانیا زیست گستر مشورت نمایید.
در صورت استفاده نادرست شرکت وانیا زیست وکارخانه های تولید کننده برند شاور مسئولیتی را نمی پذیرند.
تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.