کود روی

SHAWER ZINCO MIC

پرسود ، موثر

ZINC  محصولی قدرتمند حاوی 10% کلات روی سرشار از آمینو اسید و جلبک دریایی است که با جذب حداکثری، سبب افزایش حیرت آور گل های بارور، جلوگیری از ریزش گل و میوه، بهبود طعم و رنگ محصول، افزایش طول عمر گیاه و افزایش عملکرد درختان میوه، محصولات جالیزی و گلخانه ای می گردد.

 

جهت ثبت سفارش اینجا کلیک کنید

توضیحات

SHAWER ZINCO MIC

روی، عنصر نقره ای با نقش طلایی

روی عنصری منحصر به فرد برای گلدهی است و به طور قابل توجهی در فعال شدن جوانه های جانبی بارور و جلوگیری از ریزش گل و میوه و درنتیجه افزایش عملکرد موثر است. به علاوه از آنجا که این عنصر نقش اساسی در بسیاری از واکنش های آنزیمی و متابولیسمی گیاه ایفا می کند. کلیه فرآیند های رشد و نمو را تحت تاثیر قرارمی دهد.  تامین به موقع آن سبب رشد و توسعه ریشه، افزایش فتوسنتز ، بهبود طعم و رنگ محصول و افزایش طول عمر گیاه در درختان میوه، محصولات جالیزی و گلخانه ای می گردد.

همچنین این عنصر سبب افزایش مقاومت گیاه به سرما شده که این موضوع در اوایل فصل رشد برای جلوگیری از سرمازدگی بهاره در مناطق سردسیر اهمیت ویژه ای دارد. این کود روی حاوی 10درصد روی کلاته  با مواد آلی است که به سرعت جذب گیاه شده و استفاده از آن یک مرحله در ابتدای فصل رشد قبل از گلدهی و یک مرحله پس از برداشت قبل از خزان جهت افزایش اندوخته گیاه برای زمستان گذرانی توصیه می گردد.

1 لیتری در هر کارتن 12 عدد

در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد.
میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است.
هنگام وزش باد شدید یا دمای بالا محلول پاشی انجام ندهید.
کود یا سم را مستقیم وارد مخزن سمپاش نکنید، ابتدا در ظرفی رقیق کنید.
در باغات میوه مخصوصا درختان هسته دار کود در سطح محدود آزمایش گردد.
جهت کارآیی بهینه کود روی با کارشناسان شرکت وانیا زیست گستر مشورت نمایید.
در صورت استفاده نادرست شرکت وانیا زیست وکارخانه های تولید کننده برند شاور مسئولیتی را نمی پذیرند .
تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.