کود ضد شوری

SHAWER SALT KEY

سازنده آنتی اکسیدانت با فیتوهورمون های خاص 

SHAWER SALT KEY

کود ضدشوری شاور سالت کی به عنوان اصلاح‌کننده شوری خاک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول با نام عمومی آنتی سالت با حذف یون سدیم از محیط اطراف ریشه و آزاد کردن عناصر مورد نیاز گیاه سبب بهبود ساختمان خاک و کاهش شوری می‌گردد. شوری عامل مهم محدود کننده بهره‌وری محصولات کشاورزی ایران است. خشکسالی و استفاده از کودهای بی کیفیت با پایه نامرغوب به این مشکلات افزوده است. حساسیت اکثر گیاهان به شوری سبب کاهش ضریب برداشت شده به صورت مستمر بر مساحت زمین‌های شور افزوده می‌شود. محصولاتی که در خاک‌های شور کشت می‌شوند به دلیل تنش اسمزی بالا، اختلالات تغذیه‌ای و مسمومیت، شرایط فیزیکی نامناسب خاک دچار تنش و کاهش باردهی می‌شوند. تمام خاک‌ها حاوی مقداری نمک محلول در آب هستند و گیاهان مواد مغذی ضروری را به شکل نمک‌های محلول جذب می‌کنند، اما تجمع بیش از حد توان رشد گیاه را سرکوب می‌کند. طی قرن گذشته، فرآیندهای تخریب فیزیکی، شیمیایی و یا بیولوژیکی زمین منجر به عواقب جدی برای منابع طبیعی جهانی شده است. شاور سالت کی شامل کلسیم کلات شده با لیگنوسولفات و پلی هیدراکسی کربوکسیلیک اسید است که با فیتوهورمون، گوگرد، اسید سیتریک و ساکارزغنی شده است. استفاده به صورت محلول پاشی کلسیم مورد نیاز گیاه را تامین کرده و به دلیل عدم حضور نیتروژن از تجمع نیترات جلوگیری می‌کند و مصائب صادرات را هموار نموده است. همچنین برای کاهش هزینه این آنتی سالت را با فرمول ویژه و حلالیت فراتر از تصور دارای با مواد کنترل کننده pH و سختیگیر آب ترکیب کرده‌ایم تا پیشگام بودن برند شاور را نمایان کنیم.

 

جهت استعلام بهترین کود شیمیایی اینجا کلیک کنید

توضیحات

SHAWER SALT KEY

برای دریافت مجوز مهاجرت!

کود ضد شوری به عنوان اصلاح‌کننده شوری خاک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول با نام عمومی آنتی سالت با حذف یون سدیم از محیط اطراف ریشه و آزاد کردن عناصر مورد نیاز گیاه سبب بهبود ساختمان خاک و کاهش شوری می‌گردد. شوری عامل مهم محدود کننده بهره‌وری محصولات کشاورزی ایران است. خشکسالی و استفاده از کودهای بی کیفیت با پایه نامرغوب به این مشکلات افزوده است. حساسیت اکثر گیاهان به شوری سبب کاهش ضریب برداشت شده به صورت مستمر بر مساحت زمین‌های شور افزوده می‌شود. محصولاتی که در خاک‌های شور کشت می‌شوند به دلیل تنش اسمزی بالا، اختلالات تغذیه‌ای و مسمومیت، شرایط فیزیکی نامناسب خاک دچار تنش و کاهش باردهی می‌شوند. تمام خاک‌ها حاوی مقداری نمک محلول در آب هستند و گیاهان مواد مغذی ضروری را به شکل نمک‌های محلول جذب می‌کنند، اما تجمع بیش از حد توان رشد گیاه را سرکوب می‌کند. طی قرن گذشته، فرآیندهای تخریب فیزیکی، شیمیایی و یا بیولوژیکی زمین منجر به عواقب جدی برای منابع طبیعی جهانی شده است. شاور سالت کی شامل کلسیم کلات شده با لیگنوسولفات و پلی هیدراکسی کربوکسیلیک اسید است که با فیتوهورمون، گوگرد، اسید سیتریک و ساکارزغنی شده است. استفاده به صورت محلول پاشی کلسیم مورد نیاز گیاه را تامین کرده و به دلیل عدم حضور نیتروژن از تجمع نیترات جلوگیری می‌کند و مصائب صادرات را هموار نموده است. همچنین برای کاهش هزینه این آنتی سالت را با فرمول ویژه و حلالیت فراتر از تصور دارای با مواد کنترل کننده pH و سختیگیر آب ترکیب کرده‌ایم تا پیشگام بودن برند شاور را نمایان کنیم.

  0.75 و 1 کیلوگرمی  هر کارتن 12 عدد

 هنگام وزش باد شدید یا دمای بالا محلول پاشی انجام ندهید.
 میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است.
کود یا سم را مستقیم وارد مخزن سمپاش نکنید، ابتدا در ظرفی رقیق کنید.
 در باغات میوه مخصوصا درختان هسته دار کود در سطح محدود آزمایش گردد.
جهت کارآیی بهینه کود ضد شوری با کارشناسان شرکت وانیا زیست گستر مشورت نمایید.
 تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.
در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد.
در صورت استفاده نادرست شرکت وانیا زیست وکارخانه های تولید کننده برند شاور مسئولیتی را نمی پذیرند .

Verified by MonsterInsights